200 θέσεις εργασίας στο Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού,


 που εδρεύουν ανά την Επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

100

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Soft + Hard)

8 μήνες

4

101

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

8 μήνες

3

102

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

2

103

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

1

104

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

   

106

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ

8 μήνες

4

107

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8 μήνες

5

108

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8 μήνες

2

109

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

8 μήνες

5

110

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Soft + Hard)

8 μήνες

2

111

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

8 μήνες

2

112

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

1

113

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

1

114

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

8 μήνες

8

115

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

1

116

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

8 μήνες

4

117

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

8 μήνες

11

118

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

8 μήνες

11

119

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

31

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

120

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΣΟΥΝΙΟ (ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

6

121

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

5

122

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΜΥΚΗΝΕΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

5

123

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ Ν.ΑΧΑΙΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

3

124

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

4

125

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

6

126

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΒΕΡΓΙΝΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

2

127

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

4

128

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

4

129

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

2

130

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

3

131

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΔΩΔΩΝΗ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

3

132

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

3

133

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

2

134       ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ     ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ               ΔΕ             8 μήνες 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

   

135

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

1

136

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΜΟΝ ΡΕΠΟ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

1

137

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

5

138

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΝΩΣΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

5

139

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΧΑΝΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

4

140

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ(ΛΟΤΖΙΑ) Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

2

141

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

2

142

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΖΑΚΡΟΣ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

1

143

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

5

144

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΝΗΣΟΣ ΔΗΛΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

6

145

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

1

146

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΜΥΣΤΡΑΣ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

2

147

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

8 μήνες

5

                               

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 148

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  8 μήνες  6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα σημεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 30-03-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης 30-03-2017.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 37 22 500)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου αυτές εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα -Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/04/2017 έως και 02/05/2017 και ώρες 08:00 – 13:00.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Πανεπιστημίου 57 Αθήνα , 4ος όροφος, και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Δειτε την προκηρυξη εδω


Πηγή: dikaiologitika.gr

Αφήστε το σχόλιο σας