Προκηρύξεις για προσλήψεις στο δημόσιο ανοικτές για αιτήσεις

Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα που είναι ανοικτές για αιτήσεις μπορείτε να δείτε στο συνοπτικό εβδομαδιαίο αρχείο που δημοσιεύθηκε σήμερα. Οι θέσεις εργασίας αφορούν συμβάσεις στους δήμους τα πανεπιστήμια αλλά και γενικά στο δημόσιο. Το αρχείο περιέχει περίληψη των προκηρύξεων και link για τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις.

Οι φορείς που αφορούν οι προκηρύξεις του δημοσίου αλλά και οι θέσεις που ζητούνται προς πρόσληψη τον μήνα Ιανουάριο.

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας 
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας 
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) 

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας: Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου  
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ειι-LISA: Πρόσληψη 2 ατόμων   
Κοινοπραξία SESAR (SJU): Πρόσληψη 1 ατόμου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 3 ατόμων 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 132 ατόμων
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: Πρόσληψη 8 ατόμων 
Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 5 ατόμων  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή   
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων   
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων   
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων  
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων   
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων   
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση θέσης διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   
Ε.Μ.Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 καθηγητή  
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή   
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή   
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή   
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή   
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ   

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής /ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Γενική Γραμματεία Συντονισμού : Πρόσληψη 25 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) 
Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας»: Πρόσληψη 10 ατόμων

δείτε εδώ το πλήρες αρχείο με τις προκηρύξεις

Όλες οι θέσεις εργασίας εδώ

Πηγή: dikaiologitika.gr

Αφήστε το σχόλιο σας