«Μπλόκο» στην δημοσιοποίηση στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια

Με νέα γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επικαιροποίησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περσινή γνωμοδότησή της με την οποία είχε κρίνει ότι δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν στα ιατρικά επιστημονικά συνέδρια, επικαλούμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων τους. 

Αντίθετα η Αρχή επέτρεψε την δημοσιοποίηση των στοιχείων όσων γιατρών συμμετέχουν μόνο σε προωθητικά (προϊόντων) συνέδρια.
 
Η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 7/2017 γνωμοδότησή της απέρριψε την αίτηση θεραπείας του ΕΟΦ κατά της υπ΄ αριθμ. 5/2016 γνωμοδότηση της Αρχής.

Ο ΕΟΦ με την αίτησή του ζητούσε να μεταρρυθμιστεί η εν λόγω γνωμοδότησή του περασμένου έτους, έτσι ώστε να επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν και στα επιστημονικά συνέδρια, κλπ. 

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση για την γνωστοποίηση των στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν σε συνέδρια προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014.

Η αίτηση του ΕΟΦ απορρίφθηκε, καθώς σύμφωνα με την Αρχή, δεν δικαιολογείται η επανεξέταση του όλου θέματος, καθώς δεν υπάρχουν και δεν προσκομίστηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την αποδοχή της αίτησης θεραπείας.
 

Πηγή: protothema.gr

Αφήστε το σχόλιο σας